TÜPLÜ FİDANLAR

  • TÜPLÜ FİDANLAR

    TÜPLÜ FİDANLAR

Sökülen fidanlar vakit geçirilmeden hemen seleksiyonları yapılmalıdır. Seleksiyon için bekleyen fidan demetlerinin kökleri nemli yosun, ıslak kanaviçe, telis parçaları ile kapatılmalıdır. Fidanlar birer birer elden geçirilir azman, çatallı, hastalıklı , ince ve seyrek ibreli, ezilmiş fidanlar ayrılır. Kullanılmak üzere seçilmiş fidanlar söküm sırasında zedelenmemiş, iyi gelişmiş, kök sistemi sık ve emici kökler bakımından gövdeyi besleyecek durumda olmalıdır.

Kullanılmak üzere seçilmiş fidanların kök budamaları yapılmalıdır. Bu işlemle lüzumundan fazla uzun ve uçları zedelenmiş olan kökler kök boğazından 10-15 cm den kesilerek uzaklaştırılır.

Kök budaması yapılmış fidanlar balyalar halinde hazırlanır. Bu miktar fidanı alabilecek büyüklükte bir kanaviçe veya telis çuvalı parçası serilir. Çuvalın üzerine bir tabaka ıslak yosun veya testere talaşı yayılır. Bunun üstüne de kökleri ortaya gelmek ve hafifçe birbiri üzerine binmek üzere fidanlar konur. Bir kat bu malzemeden bir kat fidan demetlerinden olmak üzere istif yapılır.

Kanaviçenin iki ucu bir araya getirilerek sıkıştırılır. Ambalaj malzemesi yüksek su tutma kapasitesine sahip olmalıdır. Çuval balya haline geldikten sonra etrafına 4 çıta konulur ve sıkıca bağlanır. Artık fidanımız tüp yapıldığı yere gitmek üzere hazırdır.